millennium

> kwestie van chronologie

> 0 proloog

> 1 moment nul

> 2 jaartellingen

> 3 gevolgtrekkingen

> 4 tegenwerpingen

> 5 kalenders

> 6 paasvollemanen

> 7 paascycli

> 8 metonische structuur

> 9 anni domini

> 10 epiloog