www.janzuidhoek.net

 

Appendix 1 (beknopt curriculum vitae van Jan Zuidhoek)

Jan Zuidhoek (email@janzuidhoek.net) werd geboren in het jaar 1938, studeerde van 1960 tot 1969 wiskunde met natuurkunde en astronomie aan de universiteit van Utrecht, en was van 1970 tot 2001 wiskundeleraar aan het Gymnasium Celeanum te Zwolle. Hij is de auteur van de zestalige website millennium (www.janzuidhoek.net), waarop enkele onderwerpen worden behandeld die in verband staan met vraagstukken die we kunnen aantreffen op het gebied van de chronologie, te weten onze jaartelling in haar hoedanigheid van lineair systeem van genummerde kalenderjaren, de millenniumkwestie, de Juliaanse, de Alexandrijnse, en de joodse kalender in de oudheid, Romeinse en Alexandrijnse Paasvollemanen en Paascycli, Metonische structuur, en de datum van Jezus’ kruisiging. Hij was de eerste die alle mogelijke data van Jezus’ kruisiging op systematische wijze bepaalde (zie Anni Domini). Hij was ook de eerste die een moderne volledige weergave van Dionysius Exiguus’ Paastabel, van de klassieke Romeinse Paascyclus, en van Beda Venerabilis’ Paastabel op Internet zette.

In het kader van de in juli 2010 aan de universiteit van Galway gehouden derde internationale conferentie over de geschiedenis van de computus paschalis hield hij een lezing getiteld “The initial year of De ratione paschali and the relevance of its Paschal dates”. In het desbetreffende (gelijknamige) artikel laat hij zien hoe hij (in het jaar 2009), met behulp van de catalogus van fasen van de maan van Fred Espenak (NASA), de aan de 19-jarige Paascyclus van Anatolius ten grondslag liggende 19-jarige proto-Alexandrijnse cyclus reconstrueerde en het beginjaar van deze beroemde Paascyclus bepaalde; dit artikel is onlangs in druk verschenen (zie Brepols). Een grondig herziene versie van dit artikel is nu al gereed voor publicatie. Niet alleen de proto-Alexandrijnse cyclus, maar ook de klassieke Alexandrijnse cyclus werd door hem gereconstrueerd (in het jaar 2010). Het artikel dat hij daarover schreef, zal binnen afzienbare tijd worden gepubliceerd, hetzij in druk, hetzij op Internet.

In april 2018 gaf hij ter gelegenheid van een reünie van oudleerlingen, leraren, en oudleraren van het Gymnasium Celenium enige wiskundelessen over de aantallen elementen van de oneindige verzamelingen Z, Q, en R en de paradox van Russell (zie Bertrand). Momenteel bereidt hij een lezing (getiteld “Reconstructing the Alexandrian 19-year lunar cycle”) voor die hij hoopt te kunnen houden ter gelegenheid van de op de universiteit van Galway in juni 2018 te houden zevende internationale conferentie over de geschiedenis van de computus paschalis.

 

www.janzuidhoek.net