www.janzuidhoek.net

 

Figuur 1 (tijdlijn van de Anno Domini jaartelling)

 

(tijd in jaren)                                                            *  jaar 1  1  jaar 2  2  jaar 3  3   

 

waarin  jaar x  = het jaar x van onze jaartelling = het jaar x na Christus.

 

Figuur 2 (tijdlijn van de christelijke jaartelling)

 

(tijd in jaren)    ‑3 jaar ‑3 ‑2 jaar ‑2 ‑1 jaar ‑1 0  jaar 1  1  jaar 2  2  jaar 3  3   

 

waarin bovendien jaar ‑x = het jaar ‑x van onze jaartelling = het jaar x voor Christus.

 

Figuur 3 (tijdlijn van de astronomische jaartelling)

 

(tijd in jaren)    ‑3 jaar ‑2 ‑2 jaar ‑1 ‑1 jaar 0  0  jaar 1  1  jaar 2  2  jaar 3  3   

 

waarin  jaar x  = het jaar x van onze jaartelling dan en slechts dan als x > 4.

 

www.janzuidhoek.net